Ime in Priimek

 

Ajdič Mateja

Učiteljica predmetnega pouka

Bernad Peter

Računalnikar  – organizator informacijskih dejavnosti

Bertoncelj Urška

Svetovalna delavka

Brus Eva

Učiteljica predmetnega pouka

Cafuta Marjana

Učiteljica razrednega pouka

Cehner Žanet

Učiteljica za dodatno pomoč

Celcer Lucija

Pogodba v mirovanju

Cifer Andrej

Učitelj za dodatno strokovno pomoč

Cuder David

Učitelj predmetnega pouka

Cuder Rosanda

Učiteljica predmetnega pouka

Domajnko Valerija

Učiteljica razrednega pouka

Ferenc Vesna

Učiteljica za dodatno pomoč

Ferk Andreja

Učiteljica predmetnega pouka

Josipović Mašek Alenka

Učiteljica razrednega pouka

Jurkušek Dragica

Organizatorka šolske prehrane

Jus Boštjan

Učitelj predmetnega pouka

Kelemina Aleksander

Pomočnik ravnateljice

Klis Nataša

Učiteljica predmetnega pouka

Kolarić Liljana

Knjižničarka

Kolednik Goran

Učitelj predmetnega pouka

Krnc Doris

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Kunst Berčič Silvija

Učiteljica

Lešnik Švajger Jožica

Učiteljica predmetnega pouka

Lješnjak Andreja

Učiteljica razrednega pouka

Lorber Mateja

Učiteljica razrednega pouka

Mandl Mojca

Učiteljica razrednega pouka

Menard  Sara

Učiteljica razrednega pouka

Mirkanović Aleksandra

Učiteljica predmetnega pouka

Nedoh Mihelca

Učiteljica razrednega pouka

Oder Martina

Učiteljica predmetnega pouka

Perger Karina

Učiteljica razrednega pouka

Pintarič Teja

Učiteljica predmetnega pouka

Podbevšek Živa

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Pongračič Marko

Učitelj predmetnega pouka

Pori Kerstin

Učiteljica predmetnega pouka

Prelog Silvia

Učiteljica za dodatno pomoč

Protner Franja

Učiteljica predmetnega pouka

Ragolič Anita

Učiteljica razrednega pouka

Raušl Eva

Ravnateljica

Riedl Mojca

Učiteljica razrednega pouka

Selinšek Jahić Vesna

Učiteljica predmetnega pouka

Smolar Gregor

Učitelj predmetnega pouka

Spevan Mateja

Učiteljica predmetnega pouka

Steineker Tina

Učiteljica predmetnega pouka

Stožer Bojana

Učiteljica razrednega pouka

Stramlič Nina

Učiteljica razrednega pouka

Strnad Kolar Saša

Stalna spremljevalka za izvajanje fizične pomoči

Šic Danijel

Učitelj predmetnega pouka

Špec Jožica

Učiteljica predmetnega pouka

Šumer Manja

Učiteljica razrednega pouka

Tomašič Nataša

Učiteljica predmetnega pouka

Vogrin Klavdija

Učiteljica razrednega pouka

Vorih Barbara

Učiteljica predmetnega pouka

Vrtarič Petra

Učiteljica razrednega pouka

Zbičajnik Lea

Učiteljica v podaljšanem bivanju