1. naravoslovni dan za 3. razrede

V sredo, 28. 9. 2022, bodo imeli učenci 3. razredov 1. naravoslovni dan. Učenci bodo skozi sprehod do mesta Maribora predstavili znamenitosti našega mesta. Učenci pridejo ta dan v šolo ob 8. uri. Po malici se bomo peš odpravili do mesta. Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni, s seboj naj imajo manjši nahrbtnik (voda in kakšen prigrizek) ter plakat za predstavitev. Z naravoslovnim dnem bodo zaključili ob 13. uri. Vse ostale dejavnosti (jutranje varstvo, RAP) bodo potekale po ustaljenem urniku. V primeru dežja, se naravoslovni dan prestavi na četrtek, 29. 9.

V pričakovanju prijetnega, poučnega in zanimivega naravoslovnega dne vas prijazno pozdravljam.

Vodja naravoslovnega dne: Alenka Josipović Mašek

1. naravoslovni dan za 2. razrede

V sredo, 28. 9. 2022, bodo imeli učenci drugih razredov 1. naravoslovni dan. Obiskali bodo Akvarij in terarij v mestnem parku. Učenci pridejo ta dan v šolo ob 8.15. Po malici se bodo ob 8.40 z avtobusom odpeljali do mestnega parka.  Po ogledu in aktivnostih v mestnem parku, se peš vrnejo v šolo, kjer bodo zaključili z naravoslovnimi vsebinami do 13.00.

Naravoslovni dan bo potekal v vsakem vremenu, zato prosim, da se otroci v primeru dežja ustrezno oblečejo in obujejo. V nahrbtniku imajo peresnico, lahko pa spravijo tudi majhen priboljšek, kot je frutabela in seveda “flaško” vode ali čaja. Vse ostale dejavnosti razširjenega programa (JV, RaP) bodo tega dne potekale po ustaljenem urniku. 

Cena vstopnice je 3,20 €, cena prevoza pa cca. 1,3 €, kar boste poravnali s položnico oziroma plačilnim nalogom pri mesečnem obračunu prehrane  otrok.

V pričakovanju prijetnega naravoslovnega dne Vas prijazno pozdravljam.

Vodja naravoslovnega dne:

Mihelca Nedoh

1. naravoslovni dan za 6. in 9. razrede

V sredo, 28. 9. 2022, bo za 6. in 9. razrede potekal naravoslovni dan v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru, v naselju Pivola. V okviru dneva dejavnosti se bomo z učenci odpravili na voden ogled Botaničnega vrta, nato pa bodo v skupinah potekale še tematske delavnice. Učenci pridejo tega dne v šolo ob 8.15, vzamejo malico in se nato z avtobusom odpravijo v Botanični vrt. Aktivnosti bodo potekale okvirno do 12. ure, nato sledi povratek nazaj v šolo, okvirno ob 12.45, in kosilo. Dan dejavnosti se bo končal ob 13.00. Stroški avtobusnega prevoza in ogleda Botaničnega vrta se bodo poravnali po položnici. Predvideni stroški na učenci bodo znašali 10 € (točen znesek je odvisen od števila prisotnih na dnevu dejavnosti).

Vodja naravoslovnega dne: Tina Steieneker

1. NARAVOSLOVNI DAN- 4. razredi

V sredo, 28. 9. 2022, bodo imeli učenci 4. razredov 1. naravoslovni dan. Učenci bodo izdelali kompas in vetrovnico.

 Z delom bodo začeli ob 8.25 in zaključili ob 13.00. Učenci s seboj prinesejo zvezek za naravoslovje, ravnilo, peresnico in copate. Material za izdelek imajo v škatli za naravoslovje in tehniko.

 Vse ostale dejavnosti (jutranje varstvo, RaP) bodo potekale po ustaljenem urniku.

Vodja naravoslovnega dne:  

Marjana  Cafuta

1. naravoslovni dan za učence 1. razredov

V sredo, 28. 9. 2022, bodo imeli učenci prvih razredov 1. naravoslovni dan – obisk kmetije Lemež. Učenci pridejo ta dan v šolo kot običajno, do 8.25. Po malici se bomo ob 8.45. uri z avtobusom odpeljali do kmetije Lemež v Zrkovcih. Na kmetiji bodo učenci spoznali različne življenjske prostore, živali, seznanili in preizkusili se bodo v opravljanju različnih kmečkih opravil. Cena avtobusnega prevoza znaša 2,50 EUR na učenca in praktične delavnice na kmetiji 6 EUR. Oba zneska bosta poravnana  pri  položnici za prehrano. Otroci naj bodo primerno obuti in oblečeni, s seboj naj imajo samo vodo. Naravoslovni dan bo v vsakem vremenu. V šolo se bomo vrnili do 12.45. Vse ostale dejavnosti (jutranje varstvo,  RaP) bodo potekale po ustaljenem urniku.

V pričakovanju prijetnega, poučnega in zanimivega naravoslovnega dne Vas prijazno pozdravljam.

Vodja naravoslovnega dne: Nina Stramlič                                                              

 

1. naravoslovni dan za 8. razrede

V sredo, 28. 9. 2022, bomo imeli v osmih razredih  naravoslovni dan. V okviru dneva se bomo odpravili na matematični potep v okolici šole. Učenci pričnejo z dejavnostmi ob 8.25 in končajo ob 13.00.  S seboj prinesejo matematični zvezek, peresnico, geo trikotnik, merilni trak (meter), šestilo in kalkulator. Dejavnost bo v vsakem vremenu. 

Aktiv matematike