Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Volitve so tajne.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • informira učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Z učenci bomo pripravili naslednje šolske projekte:

  • šolski projekt Moj varuh, kjer se povezujejo učenci 1. in 9. razreda – učenci 9. razreda se s prvošolci družijo in igrajo med odmori ali v zato predvidenem času (načrtovane dejavnosti);
  • sodelovanje pri projektih, ki jih razpiše Zveza prijateljev mladine Maribor in so namenjeni osnovnošolcem za njihov razvoj in oblikovanje v družbi;
  • spodbujanje odgovornosti, solidarnosti in samostojnosti pri učencih naše šole.

Mentor šolske skupnosti je učitelj Aleksander Kelemina.

Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanju v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU.

V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Tema 32. otroškega parlamenta v šol. letu 2021/22 je MOJA POKLICNA PRIHODNOST.

Mentor Šolskega parlamenta je učitelj David Cuder.

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.