Ure interesnih dejavnosti se izvajajo v okviru Poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu  in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli in v skladu s Kurikularnim dokumentom, ki opredeljuje področja, cilje in dejavnosti razširjenega programa. Vsebine so razvidne iz urnikov razširjenega programa 2. 15.

Izvajale se bodo interesne dejavnosti, na katere bo prijavljenih vsaj 5 učencev.


Krožek je namenjen predvsem pripravi na tekmovanje iz astronomije, ki bo izvedeno v mesecu decembru (šolsko) in januarju (državno).

Vabljeni ste vsi učenci od 6. do 9. razreda, ki ste pri astronomskem krožku že sodelovali in ostali, ki vas zanima orientacija, zgradba planetov, zvezd in drugih vesoljskih teles,…


BOBNARSKI KROŽEK za učenke in učence od 1. do 6. razreda. Pri krožku bodo učenci spoznavali afriško kulturo skozi glasbo, se učili izbirnih ritmov skozi igranje bobnov, spoznavali tuje glasbene inštrumente in nastopali na šolskih in javnih prireditvah. Zaželeno je, da imajo učenci svoje bobne, ni pa obvezno. Krožek vodi zunanji sodelavec Vlado Matela.


Namen BZ je seveda spodbuditi učence k branju, razvijati ob tem svet bogatega doživljanja in domišljije. BZ izvajamo po dogovoru. Letos bodo učenci nagrajeni s projektom Noč branja. Zaključek BZ obeležimo z obiskom ustvarjalca.


Gledališki krožek se izvaja projektno. Vključeni so učenci od 6. razreda dalje. Učenci se učijo nastopanja, seznanijo se s prvinami gledališke igre, končni cilj pa je predstava. Pri delu sodelujemo s strokovnjaki.

Mentorica: Lili Kolarič

HUMANITARNI KROŽEK

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 4. – 9. razreda.

V okviru krožka bodo učenci ozaveščali vrednote kot so: solidarnost, strpnost, spoštovanje, odgovornost. Preko različnih dobrodelnih dejavnosti bodo učenci sodelovali med seboj in z zunanjimi humanitarnimi organizacijami.

Mentorica: Silvia Prelog, prof. spec. in rehab. ped.


Likovni krožek (6. – 9.razreda)
Likovni krožek se bo izvajal projektno.
Cilj interesne dejavnosti je spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih, ki jih veseli likovno izražanje in kreativnost. Spoznali in ustvarjali bomo z različnimi likovnimi tehnikami ter se seznanili z vsemi področji likovnega ustvarjanja.

Ustvarjali bomo:
• scensko dekoracijo za šolske prireditve,
• oblikovali iz različnih novih in odpadnih materialov,
• kiparili z glino,
• slikali z akrilnimi barvami,
• risali z barvnim tušem
• oblikovali fotografije z rač. programom

Vsi, ki se boste prijavili boste pravočasno obveščeni kdaj in kje se bo krožek odvijal.
Krožek organizira in vodi Jožica Lešnik Švajger, prof.

Učenci od 6. do 9. razreda ustvarjajo lastne pesmi, ki jih ob koncu leta objavijo v literarnem zborniku. Ob izidu svoje pesmi predstavijo na literarnem večeru, kamor so vabljeni starši in drugi gostje.

Mentorica: Nataša Klis

Lutkarstvo je ena najstarejših oblik človekovega ustvarjalnega izražanja. Združuje likovno ustvarjalnost, gibalno spretnost, besedno in glasbeno umetnost. Lutkovni krožek je namenjen učencem od 2. do 5. razreda. Skupaj bomo izbrali zgodbo, spoznavali in izdelali lutke in sceno ter pripravili predstavo. Ob koncu bomo pokukali še v “pravo” lutkovno gledališče, kjer nam bodo razkrili vse skrivnosti lutkovnega odra. Če želite vstopiti v čarobni svet lutk se nam pridružite vsak petek ob 7.40.

Mentorici:  Anita Ragolič in Mojca Riedl

Namenjeno  2. VIO (4. – 6. razred)

Število ur: 35 -1x tedensko
Opis dejavnosti: MINI IN MALA ODBOJKA ( učenke)
Osnovni in razvojni cilji:

 • Razvoj gibalnih (motoričnih ) sposobnosti brez žoge: – Vaje ohranjanja ravnotežja – Osnovna akrobatika – Osnovna atletska abeceda – ABC skočnosti – Vaje kordinacije dela zgornjih in spodnjih okončin – Različne štafetne in elementarne igre brez žoge
 • različne igre z žogo ( z veliko, malo, mehko, trdo žogo)
 • raznovrstna odbojkarska gibanja ob mreži in v polju
 • postavitev za položaj za zgornji in spodnji odboj
 • suvanje žoge nad seboj, naprej in v steno
 • zgornji in spodnji odboj z odbijanjem žoge nad seboj in v paru
 • spodnji servis
 • sprejem servisa v smeri proti mreži
 • igra 1:1
 • napadalni udarec v normalnih in igralnih okoliščinah
 • enojni blok
 • igra v obrambi z uporabo različnih tehnik (enoročni, dvoročni sprejem, sun, rolling…)
 • uspešno  povezovanje odbojkarskih elementov v igri male odbojke “Žoga čez vrv” 2:2, 3:3, 4:4
 • Poznati odbojkarska pravila, posebno značilnosti mini in male odbojke,
 • spoštovanje soigralk, učitelja, nasprotnic in sodnikov.

Pri tej starostni skupini je pozornost posvečena učenju pravilne tehnike in taktike odbojkarske igre.

Mentorica
Franja Protner


V okviru krožka se bomo predvsem pripravljali na tekmovanje Male sive celice. Tekmovanje se začne s predtekmovanji vse do finala na RTVS. Predtekmovanja potekajo v osmih regijah, praviloma na šolah, ki so v preteklem letu bile regijske zmagovalke. Ekipa praviloma tekmuje v kraju, ki leži geografsko najbližje naši osnovni šoli.

Krožek se bo izvajal po potrebi in sicer največ ur bo izvedenih v času pred tekmovanji. Vanj se lahko vključijo učenci iz 6., 7., 8. in 9. razreda, v vsaki ekipi je po en sedmošolec/sedmošolka, en osmošolec/osmošolka in en devetošolec/devetošolka. Učenci bodo razdeljeni v tri ekipe po trije učenci. Pripravljali se bomo iz petih knjig: MSC2 – MSC7 in veljavnih učbenikov, ter gradiv na njihovi spletni strani.

Mentorica:

Jožica Špec


Za učence 1.,2. in 3. razredov.
Imaš interes do opazovanja pojavov v naravi, se želiš preizkusiti v eksperimentalnem delu, potem se nam pridruži. S krožkom pričnemo v četrtek, 27. 9. 2012 (od 13.50 – 14.40 ure). Dobimo se pred učilnico 1. a razreda.
Z vsakim razredom se bomo srečevali 2 x mesečno. O vsem boste sproti obveščeni.
Mentorica: Alenka Josipović Mašek, prof.

Igra in ples že od nekdaj predstavljata v otrokovem življenju pomembno mesto. Plesna dejavnost na otroke deluje sproščujoče, povezuje jih s prijatelji, vrstniki, nudi jim zadovoljstvo, hkrati pa si razvijajo motorične in umske sposobnosti.

Plesni krožek je namenjen vsem učencem, ki želijo plesati ali se kakor koli obogatiti z novimi gibalnimi izkušnjami. Potekal bo v dveh skupinah: 1. do 3. razreda in od 4. do 6. razreda. Priprave na različne nastope bodo zagotovo zabavne, saj je namen našega druženja sproščanje ob dobri glasbi z zanimivimi plesnimi koraki in koreografijami, ki jih bomo nato predstavili svojim sošolcem in staršem.

Mentorici: Sara Menard in Barbara Bezjak

Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine.
Molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta iz bližine.

(Brina Štampe Žmavc)

Vabljeni v svet pravljic, kjer se bomo družili s princi in princeskami, škrati, vilami in drugimi pravljičnimi bitji, ki jih ne srečujemo vsak dan.

Pravljični krožek je namenjen učencem od 1. do 3. razreda. Ta interesna dejavnost je namenjena vsem, ki zraven tega, da radi poslušajo pravljice tudi radi ustvarjajo. Vsak teden bomo prebrali novo pravljico ter izdelali nekaj povezanega z njo.

Mentorica: Sara Menard


Namenjen je učencem od 5. do 9. razreda.

Na radijskem krožku se vedno dogaja veliko zanimivih stvari… snemanje, intervjuji, pisanje člankov, vrtenje glasbe… Učenci šolskega radia “Čufko” pripravljajo mesečne oddaje in petkove glasbene odmore, kjer vrtijo glasbo po izboru učencev. V okviru krožka že drugo leto sodelujemo z radijem Slovenske gorice, kjer pripravimo dve samostojni 45-minutni oddaji. Šolski radio “Čufko” prijazno vabi vse zgovorne radijce, ki jih zanima novinarsko delo in tiste, ki jih veseli delo z računalnikom (vrtenje glasbe, montaža posnetih oddaj) …


Interesna dejavnost je namenjena predvsem učencem in učenkam od 6. do 9. razreda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregledali bomo osnovne dele robotov in programiranje.

Sestavljali bomo robote zbirke Lego Mindstorms in jih programirali za opravljanje nalog.

Uleležili se bomo projekta FIRST® LEGO® League (FLL) in rešili svet.

Interesna dejavnost bo potekala predvidoma ob ponedeljkih, ob 14. uri.

Mentor Danijel Šic

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda. Učenci pod mentorstvom ustvarjajo publicistične članke o dogajanju na šoli in širše ter dvakrat v letu izdajo šolski časopis Čufarjev odmor.

Mentorica: Nataša Klis


Prebiranje veselošolskih tem učencem razširja njihovo splošno znanje, bogati njihov besedni zaklad; pridobivajo mnoga nova znanja in spoznanja, znanje o že poznanem pa poglabljajo in ga povezujejo z novimi vsebinami ter tako boljše razumejo tudi tisto, kar usvojijo pri pouku. Ob učenju osebnostno rastejo in se razvijajo v pozitivno naravnane osebe. Vesela šola je priložnost za skupno pridobivanje znanja, na drugačen način, za druženje s prijatelji in sklepanje novih poznanstev. Vsebine za tekmovanje so objavljene v revijah PIL in PIL – PLUS, prav tako pa na spletnih straneh. V mesecu marcu poteka šolsko tekmovanje, v mesecu aprilu pa državno. Učencem, ki dosežejo zlata priznanja, se jim le ta upoštevajo tako, kot se upoštevajo vsa druga zlata priznanja. Delo bo potekalo projektno, po dogovoru.

Mentorica Bojana Stožer


Razredi: 4. Število ur: 60
Učiteljica: Urška Bertoncelj
Vrtiljak glasov in črk je namenjen učencem 4. razredov, pri katerih se pojavljajo težave pri branju in pisanju. Svet glasov in črk spoznavamo na zanimiv način. S pomočjo glasovnih, besednih vaj in iger postanejo učenci pozorni na zapis in branje besed.


V vrtnarskem krožku si učenci privzgojijo pozitiven odnos do narave, pridobivajo občutek za urejeno okolico, naučijo se negovati okrasno cvetje in grmičevje, imajo priložnost pokazati svojo ustvarjalnost, spoznajo pomen nekaterih praznikov in njihov simbolni pomen. Uporabljajo naravne materiale, svoje delo znajo tudi estetsko ovrednotiti. Pridobivajo uporabna življenjska znanja in spretnosti.

Mentorica Bojana Stožer


Zgodovinski krožek je namenjen učencem 8. in 9. razredov. V krožku se bomo pripravljali na tekmovanje iz znanja zgodovine na temo: Podobe življenje ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem.

Za dan in uro krožka se bomo dogovorili glede na prosti čas prijavljenih učencev.

Vsi, ki vas zanima življenje naših prednikov v 19. stoletju, vljudno vabljeni.

Učiteljica: Almira Lipnik

 

Dva pohoda planinskega krožka

Dragi planinci! Ker nam je letos korona prekrižala načrte in žal marsikaterega izleta nismo mogli izvesti, sem se odločila, da zaključimo to šolsko leto z dvema pohodoma.

Planinsko društvo OŠ Toneta Čufarja Maribor prireja pohod po Pohorju  (do brunarice Planika in  Zgornje postaje Pohorske vzpenjače)    v sredo, 16. junija  in četrtek, 17. junija 2021.

več…

Zaključil se je natečaj Živel strip! Živela animacija! 2021

Čestitke našemu učencu Sanjinu Adinu Rošiću iz 7.A za glavno nagrado.

S svojim stripom je navdušil strokovno žirijo v mednarodni sestavi:

Gašper Rus (avtor), Katerina Mirović (Stripburger), Andreja Goetz (društvo Slon) ter Alessandro De Ioannon in Paola Bristot (združenje Vivacomix).

Kljub epidemiji in izobraževanju na daljavo so žirijo dela, ki so prispela na natečaj, navdušila tudi z različnimi pristopi k likovnem pripovedovanju zgodb. Med avtorji stripov in animacij smo zasledili tudi nekaj naših znancev, ki so z novimi deli pokazali razvoj svojega avtorskega izraza. Ugotavljamo, da je strip oz. animacija del njihovega mladostniškega ustvarjalnega vsakdanjika in da imajo potencial, da se s stripom ali animacijo ukvarjajo tudi profesionalno.

GLAVNE NAGRADE: KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 € in udeležba na delavnici izdelave stripovske majice
– Sanjin Adin Rošić: Sanix in koronaflexi, 3 str., OŠ Toneta Čufarja Maribor, 7 raz., mentorica: Jožica Lešnik Švajger
Strip, ki se ga ne bi sramovali niti profesionalci. Izvirna risba in dinamična jasna pripoved sta glavni odliki tega stripa. Avtor, Sanjin Adin Rošić, ki nas je očaral že lansko leto, je s svojim novim stripom pokazal tudi velik napredek v stripovskem izražanju.

sanjin_rosic strip

 

ŽIVEL STRIP! ŽIVELA ANIMACIJA! 2020


Živel strip! Živela Animacija! je letni nagradni natečaj za strip in animacijo za učence in dijake iz Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Organizirata ga italijansko združenje Viva Comix in uredništvo revije Stripburger, ki jo izdaja Forum Ljubljana.

Na natečaj je letos prispelo 415 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 382 učencev in 59 dijakov iz Slovenije in Trsta, sodelovalo pa je 39 osnovnih in 2 srednji šoli ter 26 posameznikov. Preko 150 osnovnošolcev in 1 srednješolec je ustvarilo 43 kratkih animiranih filmov.

STRIP

GLAVNE NAGRADE: KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 eur

 1. Sanjin Adin Rošić(risba), Patrik Bestjanić (zgodba): Profesor Sanrik, 4 str., OŠ Toneta Čufarja Maribor, 6 raz., mentorica: Jožica Lešnik Švajger
 2. Neža Štular: Medvedi, 5 str., 9 let, Kranj
 3. nagrado si razdelita:Vid Černivec: Dead Milkmen: Big Lizard – afro man’s edition, Dobrepolje, 1 str., 18 let in Jan Indi Bogdan: več stripov, SPTŠ, Murska Sobota, 17 let (vsak nagrajenec prejme knjižni kupon za 50 eur)POSEBNA SKUPINSKA PRIZNANJA
  + paket stripovskih izdaj za šolske knjižnice
  . OŠ Toneta Čufarja, Maribor, 2. r., mentorica: Valerija Domanjko
  . OŠ Maksa Pečarja
  , Ljubljana, 3. r., mentorica: Alma Vojska
  . OŠ Danile Kumar
  , Ljubljana, 5. r., mentorica: Tanja Jankovič                                                                                                                                                                    Iskrene čestitke ustvarjalcem.

 

 

Utrinki s planinskega izleta Ocizla, grad Socerb

V nedeljo, 26.5.2019, smo se s planinci OŠToneta Čufarja in PD Fram odpeljali proti Socerbi. Tam smo se peš podali po Tigrovi krožni poti. Med potjo smo iskali zaklade in odkrivali skrite jame. Nato smo se podali do gradu Socerb, kjer se nam je razprostiral čudovit pogled na Slovensko primorje. Na koncu smo si ogledali še Sveto jamo.  Proti večeru smo se polni lepih utrinkov vrnili domov.
Mentorica: Alenka J. Mašek

Nočni pohod po Pohorju

V petek, 1. 2. 2019, smo se udeležili nočnega pohoda od Areha do Mariborske koče. Na pohod se nas je odpravilo kar 57 Čufarjev. Po poti je pihalo, deževalo, ampak to nas ni ustavilo. Bili smo veseli ,ko smo prispeli do cilja, saj smo komaj čakali, da se lahko posladkamo s palačinkami in ogrejemo s toplim čajem.

Se že veselimo novih planinskih podvigov!
Mentorica planinskega krožka:
Alenka J. Mašek

Pokloni zvezek

 

Spoštovani starši in učenci!

Slovenska Karitas vas vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo zbrati čim več novih, velikih in črtanih zvezkov za socialno ogrožene otroke.

Učenci bodo prejeli razglednico, na katero lahko zapišejo misel za skritega prijatelja, ki bo zvezek prejel. Akcija zbiranja zvezkov bo potekala od 15. maja do 5. junija 2018.

Zvezke z razglednico bodo učenci oddali razrednikom.

Hvala za vašo solidarnost.

Podrobnosti: http://www.karitas.si/pokloni-zvezek

Mentorica humanitarnega krožka: Silvia Prelog, prof.

 

Utrinki planinskega pohoda po Ostrovrharjevi poti

V nedeljo, 8. aprila, smo se člani planinskega društva naše šole, v sodelovanju s PD Fram, udeležili izleta po Ostrovrharjevi poti v Podgradu pri Ljubljani. Skupno smo prehodili okoli 13 kilometrov in med potjo našli 20 skritih geoacatching zakladov. Z vrha se nam je razprostiral pogled na naše lepe gore, med njimi smo videli tudi Triglav. Preživeli smo zanimiv, poučen in razgiban dan v naravi. V galeriji pa si lahko ogledate še nekaj utrinkov tega dne.
Mentorica planinskega krožka: Alenka J. Mašek