Skoči na glavno vsebino

Pozdravljeni!

S šolskim letom 2022/23 bomo na naši šoli začeli z elektronsko obdelavo podatkov ŠVK preko aplikacije SLOfit.

SLOfit je informacijska podpora in nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja šolarjev – Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

Vsako leto aprila so šolarji vključeni v meritve za ŠVK, učitelj pa jim nato posreduje povratne informacije o doseženih rezultatih.

Za čim večjo uporabnost ŠVK podatkov so na Fakulteti za šport razvili aplikacijo Moj SLOfit, s katero lahko šolarji in starši po spletu dostopajo do ŠVK podatkov o meritvah, dodatno zbranih podatkov (npr. o gibalnih dejavnostih) in dobijo povratne informacije o tem – SLOfit poročila.

Z aplikacijo do teh poročil dostopajo tudi učitelji in vsi, ki jim starši omogočijo dostop do otrokovih podatkov, npr. sorodniki ali trener.

Lep športni pozdrav!

Aktiv športa

SLOfit predstavitev za šole

Soglasje za starše

 

Dostopnost