Poskus »uvajanje tujega jezika v obveznem programu in  preizkušanje koncepta razširjenega programa v OŠ«.

RAP (kratica)

2018-19, 2019-20, 2020-21

Podrobnejša predstavitev RAP

 

 

 

 • Zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno (socialno in fizično) učno okolje.
 • Opolnomočiti učence za fleksibilno in avtonomno, z osebnimi in skupnimi cilji usklajeno izbiro dejavnosti ter za prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.
 • Razvijati učne strategije, delovne navade, znanje, spretnosti in veščine glede na posebnosti učencev, šole ter ožjega in širšega okolja.
 • Razvijati interese učencev, področja nadarjenosti in talente, spodbujati inovativne poti učenja in kreativne učne dosežke.
 • Omogočiti učencem samostojno individualno ali sodelovalno (skupinsko) učenje in pripravo na pouk (opravljanje DN in drugih obveznosti za šolo).
 • Zagotoviti dostop do raznovrstnih učnih pripomočkov (računalniki, …).
 • Razvijati različne vrste pismenosti, večjezičnost in sporazumevanje v različnih jezikih.
 • Učence spodbuditi za izvajanje prve pomoči ter ustrezno odzivanje v stresnih situacijah.
 • Zagotoviti smiselno izrabo prostega časa ter razvoj zdravega življenjskega sloga (zdravo prehranjevanje, gibanje itd.).
 • Krepiti spoštovanje in vednost o tradiciji, nacionalni in svetovni kulturno umetniški dediščini ter o drugih vsebinah po izboru šole in učencev.
 • Učence podpirati za samostojno, samoregulativno (refleksije, metakognitivni procesi) vseživljenjsko učenje in načrtovanje nadaljnje izobraževalne poti ter trajnostni razvoj.

 

 

 

OPIS DEJAVNOSTI

Opis dejavnosti RaP 2022 23

DOPISI ZA STARŠE

Dopis starsi 1-5

Dopis starsi 6-9

 

Pohod po Mariborskem Pohorju – ZŽS

V soboto, 6. 5. 2017, smo skupaj s planinskim krožkom organizirali pohod po Mariborskem Pohorju. Smer pohoda VZPENJAČA – TRIKOTNA JASA – KOČA LUKA – TRIKOTNA JASA – VZPENJAČA. Ob lepem sončnem vremenu smo se imeli super! Več v FOTOGALERIJI:[nggallery...