Pozdravljeni učenci nemščine,

danes ste prejeli prijavnice za zgodnje poučevanje nemščine v naslednjem šolskem letu, ki mi jih podpisane vrnete najkasneje do 22.4.22.

MFG

Prijavnica za zgodnje poučevanje nemščine 2022/23

Dragi starši in učenci!

Z izpolnjenim soglasjem spodaj se strinjate s prijavo vašega otroka na zgodnje poučevanje nemščine za prihodnje šolsko leto.

Obenem pa prilagam vse potrebne informacije v zvezi s potrebščinami, ki jih starši kupite sami (učbenike za ZPN učenci prejmejo preko učbeniškega sklada!).

Razredi v 2022/23:

  1. razred– Črtasti zvezek mali ali veliki, barvice, pisala.
  2. razred– Prima 1 (prenovljen delovni zvezek, črtasti zvezek – lahko lanski, barvice, pisala). 
  3. razred– Prima 2 (prenovljen delovni zvezek, črtasti zvezek, barvice in pisala)
  4. razred– Prima 3 (črtasti zvezek, barvice in pisala)

Prijave za šolsko leto 2022/23 se naj prosim vrnejo čimprej, najkasneje do 22.4.22.

V sklopu zgodnjega poučevanja nemščine se bomo v skladu z danimi možnostmi potrudili izpeljati tudi strokovne ekskurzije v nemško govorečo deželo (predbožični Graz, Riegersburg&Zotter). S tem se učencem omogoči, da uporabljajo svoje jezikovne veščine in se spoznavajo z okoljem jezika, ki se ga učijo v šoli.

Prosim, če upoštevate, da je obisk zgodnjega poučevanja nemščine s potrjeno prijavnico obvezen in spremljate, da bo vaš otrok redno prinašal svoje potrebščine. Izostanki se pisno opravičijo! Izpis, izjemoma, le s pisnim soglasjem staršev.

Lep pozdrav!                               Učiteljica nemščine, Rosanda Cuder

 

———————————————————————————–

Prijavnica za zgodnje poučevanje nemščine 2022/2023

Soglašam, da se moj otrok_________________________________ iz ___________ razreda, vpiše k pouku zgodnjega poučevanja nemščine.                   DA    NE

                                                            Podpis staršev: 

DODATNO – Izpolnijo SAMO starši drugošolcev:

Predznanje mojega otroka (prosim obkrožite):             NE                   DA