Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2022/2023 in k ogledu predstavitve dela na šoli.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2022/2023 bo v naslednjih terminih:

  • v torek, 15. februarja 2022
  • v sredo, 16. februarja 2022
  • v četrtek, 17. februarja 2022

Vpis bo potekal v prostorih OŠ Toneta Čufarja Maribor v pisarni svetovalne delavke, stara stavba, 1. nadstropje.

Starši in skrbniki boste k vpisu bodočih prvošolcev vabljeni po vnaprej določenem časovnem razporedu, da bodo zagotovljeni ustrezni higienski pogoji in vsi varnostni ukrepi za zmanjševanje tveganja okužbe. V prostore šole vstopate z zaščitno masko in s PCT pogojem.

Starše oziroma skrbnike otrok (v nadaljevanju: starši) prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski dokument otroka in da sta pri vpisu prisotna oba starša oziroma skrbnika.

V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2022 dopolnili starost šest let (rojeni v letu 2016). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Vse informacije v zvezi z vpisom lahko dobite pri svetovalni delavki Urški Bertoncelj (tel: 02/47 16 857, el. naslov: urska.bertoncelj@cufar.si), vsak dan od 8.00 do 14.00.

Z veseljem vas pričakujemo in prijazno pozdravljamo.

Ravnateljica
Eva Raušl, prof.