Dragi starši in učenci! Vsi zainteresirani učenci so danes v papirni obliki prejeli prijavnice za zgodnje poučevanje nemščine za prihodnje šolsko leto. Na njih najdete tudi vse potrebne informacije v zvezi s potrebščinami, ki jih starši kupite sami. Učbenike za ZPN namreč učenci prejmejo preko učbeniškega sklada! Prijave za šolsko leto 2021/22 se naj prosim vrnejo čimprej, najkasneje pa do 10.5.21.

Razredi v 2021/22:

3. razred– Črtasti zvezek mali ali veliki, barvice, pisala.

4. razred– Prima 1 (prenovljen delovni zvezek, črtasti zvezek – lahko lanski, barvice, pisala).

5. razred– Prima 2 (prenovljen delovni zvezek, črtasti zvezek, barvice in pisala)

6. razred– Prima 3 (črtasti zvezek, barvice in pisala)

V sklopu zgodnjega poučevanja nemščine se bomo v skladu z danimi možnostmi potrudili izpeljati tudi strokovne ekskurzije v nemško govorečo deželo (predbožični Graz, Herberstein). S tem se učencem omogoči, da uporabljajo svoje jezikovne veščine in se spoznavajo z okoljem jezika, ki se ga učijo v šoli.

Prosim, če upoštevate, da je obisk zgodnjega poučevanja nemščine s potrjeno prijavnico obvezen in spremljate, da bo vaš otrok redno prinašal svoje potrebščine. Izostanki se pisno opravičijo! Izpis je možen le s pisnim soglasjem staršev.

Lep pozdrav!                             Učiteljica nemščine Rosanda Cuder

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prijavnica za zgodnje poučevanje nemščine 2021/2022

 

Soglašam, da se moj otrok_________________________________ iz ___________ razreda, vpiše k pouku zgodnjega poučevanja nemščine.                  DA    NE

DODATNO – Izpolnijo SAMO starši drugošolcev:

Predznanje mojega otroka (prosim obkrožite):             NE                   DA 

Podpis staršev: