Slovo je vedno težko, od generacije 2011 – 2020 pa je še težje. Poslavljamo se od enkratne, edinstvene, ustvarjalne in nepozabne generacije.