Dragi starši in učenci!

V spodnjih vrsticah prilagam prijavnico (učenci jo dobijo tudi v tiskani obliki pri pouku) za obiskovanje zgodnjega poučevanja nemščine v naslednjem šolskem letu, ter vse potrebne informacije v zvezi s potrebščinami, ki jih starši kupite sami. Učbenike namreč prejmejo preko učbeniškega sklada!

Razredi v 2019/20:

  1. razred– Črtasti zvezek mali ali veliki, barvice, pisala.
  2. razred– Prima 1 (delovni zvezek, črtasti zvezek – lahko lanski, barvice, pisala).
  3. razred– Prima 2 (delovni zvezek, črtasti zvezek, barvice in pisala)
  4. razred– Prima 3 (črtasti zvezek, barvice in pisala)

Prijavnice za šolsko leto 2019/20 se pobirajo do petka, 17/05/2019.

V sklopu zgodnjega poučevanja nemščine se bodo tudi prihodnje šolsko leto organizirale strokovne ekskurzije v nemško govorečo deželo (letos smo bili v predbožičnem Grazu, Salzburgu, Riegersburgu in čokoladnici Zotter). S tem se učencem omogoči, da uporabljajo svoje jezikovne veščine in se spoznavajo z okoljem jezika, ki se ga učijo v šoli.

Prosim, če upoštevate, da je obisk zgodnjega poučevanja nemščine s podpisano prijavnico obvezen in spremljate, da bo vaš otrok redno prinašal svoje potrebščine. Izostanki se pisno opravičijo! Izpis je možen le s pisnim soglasjem staršev.

Lep pozdrav!                             Učiteljica nemščine Rosanda Cuder

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Prijavnica za zgodnje poučevanje nemščine 2019/2020

Soglašam, da se moj otrok _____________________________________, učenec/ ka __________ (v letošnjem šolskem letu 2018/19) razreda, vpiše k pouku zgodnjega poučevanja nemščine.

DODATNO – Izpolnijo SAMO starši drugošolcev:

Predznanje mojega otroka (prosim obkrožite):             NE                   DA 

 

Podpis staršev:_____________