Spoštovani starši in skrbniki

Učenci od 1. do 8. razreda bodo danes prinesli domov prijavnice za razširjen program za naslednje šolsko leto. S prijavnico se učenci za naslednje šolsko leto prijavijo na vse dejavnosti, ki so bile do letošnjega leta ponujene v okviru:

  • jutranjega varstva,
  • podaljšanega bivanja,
  • neobveznih izbirnih predmetov,
  • dodatnega in dopolnilnega pouka,
  • individualne in skupinske pomoči (sem ne spadajo ure, dodeljene v skladu z Odločbo o usmeritvi),
  • interesnih dejavnosti,
  • Zdravega življenjskega sloga.

Starši učencev od 1. do 4. razreda na prijavnico označite ali bo učenec v šoli tudi pred poukom in po pouku in čas prisotnosti (prej jutranje varstvo in podaljšano bivanje).

V »jutranjem varstvu« so lahko učenci od 6.15 do začetka pouka. Jutranje varstvo je za učence od 2. do 5. razreda plačljivo.

V »podaljšanem bivanju« so lahko učenci od konca pouka do 16.30.

Starši učencev (skupaj z učenci) od 5. do 9. razreda prosim dobro poglejte dejavnosti in označite tiste, ki jih boste skupaj izbrali. Med dejavnostmi so tudi takšne, ki so namenjene učencem za pomoč pri učenju ter za pripravo na tekmovanja.

Prosim, če skupaj s svojimi otroki pregledate ponujene dejavnosti. Opise vseh dejavnosti najdete na šolski spletni strani (www.cufar.si)  – zavihek RaP – Razširjen program OŠ. Dejavnosti bodo učitelji učencem predstavili tudi v šoli in jim katero od njih tudi priporočili.

Če si želite, da bi izvajali še kakšno dejavnost, ki je ne najdete med ponujenimi, prosim le-to napišite na prijavnice. Če bo več učencev zainteresiranih za enako dejavnost, jo bomo pokusili realizirati. Dejavnosti so lahko iz področja športa, zdravja, kulture in umetnosti, tujih jezikov, tehnike, računalništva, …

Ker moramo model razširjenega programa izdelati do 20. junija, prosimo, da označite vse dejavnosti h katerim se želi učenec prijaviti. Tiste dejavnosti, kjer se bo prijavila večina učencev od 1. do 5. razreda, bomo izvajali v okviru »podaljšanega bivanja«, druge pa kot »interesne dejavnosti«.  Dejavnosti se bodo izvajale pred in po pouku, vendar najkasneje do 16.30.

Učenci oddajo prijavnice svojim razrednikom najkasneje do ponedeljka, 11. 6. 2018.

Za sodelovanje se vam zahvaljujem in vas prijazno pozdravljam.

 

Za vsa vprašanja so vam na voljo vaši razredniki in ravnateljica.

Ravnateljica mag. Špela Drstvenšek